• Warsztat
  • Młodzież
  • Warsztaty
  • Występy

POLSKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻ SPRAWNA INACZEJ - NR KRS 0000068984

Warsztat Terapii Zajęciowej w Zgłobniu

O nas

Polskie Stowarzyszenie Młodzież Sprawna Inaczej rozpoczęło swoją działalność w 1994 roku z inicjatywy rodziców młodzieży niepełnosprawnej.

Zasadniczym celem naszej działalności jest wieloprofilowa pomoc skierowana do młodzieży niepełnosprawnej.

1.11.1996 roku dzięki staraniom Stowarzyszenia został uruchomiony Warsztat Terapii Zajęciowej w Zgłobniu. Placówka nasza świadczy terapię zajęciową dla 35 osób w 7 pracowniach:

- gospodarstwa domowego,

- poligraficzno – introligatorskiej,

- hafciarskiej,

- krawieckiej,

- plastycznej,

- stolarskiej,

- ogrodniczo – ceramicznej.

Dodatkowo prowadzona jest rehabilitacja w zakresie: usprawniania ruchowego, zajęć sportowych, ćwiczeń samoobsługowych, katechezy, zajęć dydaktycznych, logopedycznych i kulturalnych. Uczestnicy Warsztatu codziennie korzystają z rehabilitacji zawodowej, społecznej, edukacyjnej i medycznej, mają możliwość rozwijania swoich uzdolnień, talentów artystycznych, plastycznych, sportowych i innych. Zdobywają umiejętności życia codziennego, nawiązywania kontaktów interpersonalnych oraz aktywnie uczestniczą w życiu społecznym. Dzięki wykształconym i kompetentnym pracownikom, przyjaznej atmosferze i przychylności społecznej czynią oni postępy w rozwoju intelektualnym, społecznym, rozwijają własną sprawność fizyczną oraz odnoszą znaczące sukcesy i wyróżnienia  wielu dziedzinach życia.

Funkcjonowanie Stowarzyszenia i Warsztatu Terapii Zajęciowej jest możliwe dzięki wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Starostwa Powiatu Rzeszowskiego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Urzędu Marszałkowskiego oraz życzliwych nam darczyńców.