• Warsztat
  • Młodzież
  • Warsztaty
  • Występy

POLSKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻ SPRAWNA INACZEJ - NR KRS 0000068984

Pracownia poligraficzno-introligatorska

17

 

 

W pracowni tej uczestnicy uczą się obsługi sprzętu poligraficznego: kserokopiarek, skanera, maszyn do pisania, bindownic i laminatorów oraz introligatorskiego: gilotyny, przycinarek do papieru, prasy introligatorskiej.

 

 

 

intr-poligr (1)

 

 

 

Właśnie tu poznają również podstawowe zasady obsługi komputerowych programów operacyjnych i użytkowych oraz uczą się korzystania z internetu.

 

intr-poligr


 

 

Wykorzystując w praktyce zdobyte umiejętności w tym również możliwości projektowania własnych wzorów i łączenia różnych materiałów uczestnicy tej pracowni wykonują opracowane przez nas dzienniki terapeutyczne, kartki świąteczne i okolicznościowe, zaproszenia, informatory, foldery, dyplomy oraz różnorodne opakowania, ozdobne notesy i kalendarze.