• Warsztat
  • Młodzież
  • Warsztaty
  • Występy

POLSKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻ SPRAWNA INACZEJ - NR KRS 0000068984

Do góry

Przetargi nieograniczone

Sekcja zamówień publicznych POLSKIEGO STOWARZYSZENIA "MŁODZIEŻ SPRAWNA INACZEJ".

 

PSMSI/72/017                                                                                           Zgłobień, 24.11.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu dotyczącym zamówienia publicznego pn. Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Zgłobniu.

PSMSI/72/017                                                                                         Zgłobień, 17.11.2017 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Polskie Stowarzyszenie Młodzież Sprawna Inaczej przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ w Zgłobniu

Powered by Phoca Download